สพม.สุโขทัย ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.ดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.กัญฐณา ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และโรงเรียนวังทองวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นวันแรกในรูปแบบ On-Site 100% รูปแบบผสมผสาน On-Site สำหรับนักเรียนที่รับวัคซีนแล้วและ On-Hand สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)