ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ วPA/2564 สพม.สุโขทัย ครั้งที่ 3

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ วPA/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)