รอง ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 25 ตุลาคม 2564) ขอบคุณภาพจาก รร.วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)