ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี และนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)