ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนและระบบ DMC ในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนและระบบ DMC ในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก กรณี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตามคำสั่ง สพม.สุโขทัย ที่ 219/2564 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)