เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กชายสุวีร์ แก้วเบญจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวสิริรัตน์ อ้นเล่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายภาคิไนย  อ้นเล่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายครึ่งหลัง จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดยสำนักงานฯ ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น