พิธีตักบาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิธีตักบาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 20 ตุลาคม 2564)