ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ผ่าน Zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Youtube

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ วPA ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube เพื่อมอบนโยบายและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง PA และการประเมินผลตามข้อตกลงการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ตุลาคม 2564)