สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมนักเรียนสอบสวนโรคโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  การสอบสวนโรคนักเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สืบเนื่องจากครูและนักเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม    มีผลยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 1 ราย และนักเรียน จำนวน 6 ราย โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว ได้เข้ารับการรักษาและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลสวรรคโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 18 ตุลาคม 2564)