สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวังทองวิทยา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 18 ตุลาคม 2564)