ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 ตุลาคม 2564)