ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA/2564 ครั้งที่ 2 (คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี)

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA/2564 ครั้งที่ 2 (คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี) พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)