สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนลิไทพิทยาคมที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 257 คน (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)