สพม.สุโขทัย ร่วมส่ง นายสุดเขต สวยสม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์

  คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมส่งนายสุดเขต สวยสม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (วันที่ 11 ตุลาคม 2564)