รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.หทัยรัตน์ ชาญศรี ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา ณ โรงเรียนไชยะวิทยา (วันที่ 8 ตุลาคม 2564)