สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนศรีนครที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 618 คน ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 896 คน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 8 ตุลาคม 2564)