สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)  เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 2,176 คน  ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 2,439 คน และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน 776 คน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 7 ตุลาคม 2564)