ยินดีต้อนรับสู่ สพม.สุโขทัย

  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)  ยินดีต้อนรับ ดร.ระย้า คงขาว ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย