สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 96 คน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จำนวน 983 คน โรงเรียนอุดมดรุณี จำนวน 1,946 คน และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ จำนวน 1,108 คน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 6 ตุลาคม 2564)