เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว และดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)  พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และนางวราภรณ์ เอมเปียผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กชายเมฆพัฒน์  อยู่พ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดยสำนักงานฯ ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคและเงินจำนวน 5,800 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น