อําลาเกษียณอายุราชการ

  อําลาเกษียณอายุราชการ นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสมพงษ์ ทัดแพ พนักงานบริการ บ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย