ร้อยใจ…มุทิตาจิต

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมงานมุทิตาจิต นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี และนายประสพ แก้วบังเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 30 กันยายน 2564)