ตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุโขทัย เขต 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

  นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ จากตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 29 กันยายน 2564)