บุคลากรในสังกัดรับเกียรติบัตร วันเกียรติยศผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

   นายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับมอบเกียรติบัตร วันเกียรติยศผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 27 กันยายน 2564)