วันเกียรติยศผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร  โล่รางวัล ผลงานดีเด่น วันเกียรติยศผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 27 กันยายน 2564)