ร้อยรักดวงใจ คุรุกษิณาลัย สพม.สุโขทัย 2564

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานเปิดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ร้อยรักดวงใจ คุรุกษิณาลัย สพม.สุโขทัย 2564 โดยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาและปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานานจนถึงวันเกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ท่าน ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 27 กันยายน 2564)