การประชุมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้ง 3-4 วันที่ 20-21 ก.ย. 2564

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมการประชุมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา   1 ปี ครั้ง 3-4 วันที่ 20-21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 21 กันยายน 2564) ขอบคุณภาพจาก สพป.พิษณุโลก เขต 2