รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

  น.ส.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิคุณพุ่มร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 131 ทุน รวมเป็นเงิน 655,000 บาท มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตาประทานทุนในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระ พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 16 กันยายน 2564) ขอบคุณภาพจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย