ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นตัวแทนจาก สพฐ. มอบของที่ระลึก แด่ท่านผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ (เกษียณอายุราชการ)

          นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ (เกษียณอายุราชการ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 กันยายน 2564)