ผอ.สพม.สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

   นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 9 กันยายน 2564)