ผอ.สพม.สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

   นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 9 กันยายน 2564)