ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาการเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาการเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 ว.21/2560 และ ว.9/2564 (PA) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ข้าราชการครู สายงานการสอน ให้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
//ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ ให้เชื่อมโยงกัน โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง ศึกษานิเทศก์ สพม.ปทุมธานี ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1 และนางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 500 คน