ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง และนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชัน วิทยานุสรณ์ และนายสุทินธ์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เมื่อวันที่ 25 – 26 ส.ค. 2564