พิธีมอบนมยูเอชที

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบนมยูเอชที ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการบริจาคนมกล่องให้แก่โรงเรียน เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีโรงเรียนที่ได้รับมอบ นมยูเอชที จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านสันหีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 660 กล่อง และโรงเรียนบ้านโซกม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 678 กล่อง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 7 มิถุนายน 2567)