ประชุมหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของข้าราชการ และบุคลากรของ สพม.สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 มิถุนายน 2567)