กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรม เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 4 มิถุนายน 2567)