สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (วันที่ 4 มิถุนายน 2567)