ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สุโขทัย ครั้งที่ 2/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายศราวุธคำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 4 มิถุนายน 2567)