งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (วันที่ 30 พฤษภาคม 2567)