สพม.สุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้องด้วยนางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 29 พฤษภาคม 2567)