สะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด ทั้ง 4 ฝ่ายงาน รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ตาม สพฐ.กำหนด และผลงานความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ (ฺBest Practice) ทั้ง 27 โรงเรียน โดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะศึกษานิทเศก์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 29 พฤษภาคม 2567)