ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 2/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ ห้องประชุมเจ้ารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 พฤษภาคม 2567)