ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวณิชชา พินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2 ผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 22 พฤษภาคม 2567)