ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ข้อราชการในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)