ประมูลขายทอดตลาด อาคารเรียน 3 แบบ 216 โรงเรียนอุดมดรุณี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประมูลขายทอดตลาด อาคารเรียน 3 แบบ 216 โรงเรียนอุดมดรุณี พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในประมูลขายทอดตลาดฯ ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 14 พฤษภาคม 2567)