สพม.สุโขทัย ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานสนามสอบ ภาค ก และภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยมีนายวัลลภบเอี่ยมมะรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ในการนี้ ท่านสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ป.ป.ช.จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมสังเกตการณ์สอบในครั้งนี้ เพื่อให้การสอบเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ สนามสอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การสอบ ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 38 คน มีผู้มาสอบ จำนวน 38 คน ไม่มีผู้ขาดสอบ (วันที่ 4 พฤษภาคม 2567)