สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภเอี่ยมมะบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา[ตำแหน่งครูผู้ช่วย;กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการป้องปรามและเฝ้าระวังการกระทำที่อาจส่อไปในทางทุจริตในการสอบคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 3 พฤษภาคม 2567)