ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่บฯบได้ดำเนินการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาpสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของ นายไตรภูมิ อ้ายวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 5 เมษายน 2567)