ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1)

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ได้ดำเนินการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) จำนวน 2 ราย คือ 1.นายไกรสร พรมลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา 2.นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา (วันที่ 1 เมษายน 2567)