ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววิภาดา วัฒนาอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะ ชิคโฮเทล นครสวรรค์ (วันที่ 28 มีนาคม 2567)